Even though you are bitten by tiger, if you use your wits you can live.

 

 

 

호랑이한테 물려가도 정신만 바짝 차리면 산다.

Even though you are bitten by tiger, if you use your wits you can live.

 

Meaning : However big the problem may be just you have to use your wits to overcome it.

जस्तोसुकै गाह्रो परिस्थिति किन नहोस् , बुद्धि लगाउनु पर्छ।

 

 

 

for example

 

a: ~ 나 내일 면접인데 너무 떨리네

a:I have an interview tomorrow and I’m very nervous.

a:भोलि त मेरो इन्तर्भिउ छ , एकदम डर पो लगिराको छ।

 

 

 

b: 괜찮아. 호랑이한테 물려가도 정신만 바짝 차리면 되지 뭐

b:It’s ok. It’s not a big deal. Just you have to do is use your wits.

b:हया!! केहि हुदैन अलिकति बुद्धि लगाएर जवाफ दिनु पर्छ पास भै हालिन्छ नि !!

 

 

이거슨아난타

Leave a Reply