Korean Slang-1 (대박이다)

슬랭

 

대박 jackpot ठेबाक (दामी )

대박이다. Great/ big success. ठेबाकइदा (दामी )

 

 

 

 

One of the mostly used expression in Korea. This expression is used in both very good or in very bad situations.

कोरियनहरुले प्रयोग गर्ने अभिव्यक्ति (एक्सप्रेसन ) मध्ये एउटा। एकदम राम्रो अथवा एकदम नराम्रो परिस्थितिमा प्रयोग गरिने शब्द।

 

for example-1

a:야 나 오늘 옷 샀는거 어때?

a:I bought this dress today. How’s it?

a:आज मैले लुगा किनेको कस्तो छ?

 

b:대박인데.. 어디서 샀어?

b:Wow.. Great!! Where did you buy it?

b:दामी छ त !! कहाँ किनेको ?

 

 

for example-2

a:..나 지갑 잃어버렸어

a:I lose my wallet.

a:मेरो त पर्स नै हरायो!!

 

 

b:아 진짜? 대박 어디서?

b:Oh really? That’s too bad. Where did you lose it?

b:लौ हो र ?? कहाँ हराएको नि ??

 

 

이거슨아난타

Leave a Reply