TOPIK Part 1 Noun -1

skdns

 

Korean

English

Nepali

가게

store, shop

पसल

가격

price

दाम, मूल्य

가구

furniture

फर्निचर, काठको सामान

가방

bag

ब्याग, झोला

가수

singer

गायक, गायिका

가슴

breast, chest, bust

छाती, बक्षस्थल

가요

song

गीत

가운데

middle

मध्यम, माझ, बीच

가위

scissors

कैँची

가을

autumn

शरद ऋतु

가족

family

परिवार

간식

snack

खाजा, नास्ता

간장

soy sauce

गेडा गुडीलाई पिसेर बनाएको झोल (खाना बनाउनलाई प्रयोग गरिने झोल )

간호사

nurse

नर्स

갈비

rib

करंग

갈비탕

beef-rib soup

करंग र मासुको झोल

갈색

brown

खैरो

persimmon

हलुवाबेत

감기

cold

चिसोले गर्दा आउने ज्वरो, रुघा

 

 

 

 

이거슨아난타

Leave a Reply